projekt: 81.WAW.PL fot.: Michał Przeżdzik

Wyniki konkursu

Każdy z etapów zakończył się wyłonieniem dwóch najlepszych realizacji, którym została przyznana nagroda główna kategorii oraz wyróżnienie. W lutym 2015 roku ze wszystkich nadesłanych prac Jury, na drodze głosowania, wyłoni najlepszy projekt i zostanie mu przyznany tytuł NAJLEPSZEJ REALIZACJI ROKU oraz atrakcyjna nagroda.