POZOSTAŁE ZDJĘCIA / NO WÓDKA
PODOBNE ARANŻACJE:

NO WÓDKA - wnętrze

W ostatnich latach polska sztuka i wzornictwo przeżywają swój renesans. Aktywność tą widać nie tylko na gruncie lokalnym, ale i za granicą. Przykładem jest działająca od pół roku w Berlinie galeria NO WÓDKA. Nazwa miejsca to swego rodzaju manifest i gra z wyobrażeniem o Polsce. Wódka jest tu symbolem, którego odrzucenie otwiera drogę do nowej interpretacji i świeżego spojrzenia na produkty „made in Poland”.