Producent / Skeppshult

Patelnia żeliwna do grilowania ze stalowym uchwytem 28 cm 0028 Skeppshult

Patelnia żeliwna do grilowania ze stalowym uchwytem 28 cm 0028 Skeppshult

kategoria / Patelnie