Producent / Purmo

Grzejnik dekoracyjny Narbonne VT

Grzejniki konwektorowe Narbonne VT wykonane są z szeregu połączonych ze sobą profi lowanych, stalowych elementów grzejnych o przekroju prostokątnym. Każdy grzejnik ma dwa dolne otwory przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym G ? " umożliwiające podłączenie odpodłogowe. Trzy boczne otwory z gwintem wewnętrznym G ? " służą standardowo do montażu wkładki termostatycznej ze wstępną regulacją fi rmy Danfoss, odpowietrznika oraz korka zaślepiającego. Narbonne VT posiadają dwie osłony boczne i osłonę górną typu grill.Profi le grzejne zmontowane są poziomo w taki sposób, aby zachować między nimi 2 mm szerokości szczelinę, umożliwiającą swobodną rozszerzalność cieplną poszczególnych elementów oraz doskonałe pokrycie lakierem całej powierzchni grzejnika. Większość modeli posiada elementy konwekcyjne zwiększające wydajność cieplną grzejnika.
kolor /
kategoria / Grzejniki
styl / nowoczesny