0 1
Producent / Gastro System

Blender Hamilton Beach HMD200

Profesjonalny, specjalistyczny blender barowy, producent: Hamilton Beach.
Materiały: